Kusek bibliography

List of References

Assmann, Aleida. “Vier Formen des Gedächtnisses.” Erwägen, Wissen, Ethik, no. 13 (2002): 183–190.

Bagerius, Henric, and Christine Ekholst. “Kings and Favourites: Politics and Sexuality in Late Medieval Europe.” Journal of Medieval History 43, no. 3 (2017): 298–319.

Boleścic-Kozłowski, Stanisław Aleksander. Czasy świętego Stanisława biskupa krakowskiego i Bolesława Śmiałego króla polskiego. Studyum historyczne. Warszawa: s.n., 1922.

Boone, Joseph Allen. The Homoerotics of Orientalism. New York: Columbia University Press, 2014.

Bravmann, Scott. Queer Fictions of the Past: History, Culture, and Difference. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Burger, Glenn, and Steven F. Kruger. “Introduction.” In Queering the Middle Ages, edited by Glenn Burger and Steven F. Kruger, xi–xiii. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

Cady, Joseph. “‘The Masculine Love’ of the ‘Princess of Sodom’ ‘Practising the Art of Ganymede’ at Henry III’s Court: The Homosexuality of Henry III and His Mignons in Pierre de L’Estoile’s Mémoires-Journaux.” In Desire and Discipline: Sex and Sexuality in the Premodern West, edited by Jacqueline Murray, Konrad Eisenbichler, 123–154. Toronto: University of Toronto Press, 1996.

Canosa, Romano. Storia di una grande paura: La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento. Milano: Feltrinelli, 1991.

Conner, Randy. “Les Molles et les chausses: Mapping the Isle of Hermaphrodites in Premodern France.” In Queerly Phrased: Language Gender, and Sexuality, edited by Anna Livia and Kira Hall, 127–146. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Crawford, Katherine B. “Love, Sodomy, and Scandal: Controlling the Sexual Reputation of Henry III.” Journal of the History of Sexuality 12, no. 4 (2003): 513–542.

Dinshaw, Carolyn. Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern. Durham, NC: Duke University Press, 1999.

Dinshaw, Carolyn, Lee Edelman, Roderick Ferguson, Carla Freccero, Elizabeth Freeman, Judith Halberstam, Annamarie Jagose, Christopher Nealon, and Nguyen Tan Hoang. “Theorizing Queer Temporalities: A Roundtable Discussion.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 13, nos. 2–3 (2007): 177–195.

Drake, Graham N. “Queer Medieval: Uncovering the Past.” GLQ 14, no. 4 (2008): 639–658.

Ferguson, Gary. Queer (Re)Readings in the French Renaissance: Homosexuality, Gender, Culture. New York: Routledge, 2008.

Fieguth, Rolf. “Francuskie i polskie gniewy, żale i śpiewy. O erotykach Philippe’a Despartes’a i ‘Lyricorum libellus’ Jana Kochanowskiego.” Pamiętnik Literacki CIV, no. 3 (2013): 39–67.

“Galli Chronicon.” In Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski, vol. I, 390–459. Lwów, 1864.

Głuchowski, Jan. Ikones Książąt i królów polskich. Reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979.

Goldberg, Jonathan. Sodometries: Renaissance Texts, Modern Sexualities. New York: Fordham University Press, 2010.

Górska, Barbara. “Wstęp.” In Jan Głuchowski, Ikones Książąt i królów polskich. Reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r., v–vxi. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979.

Grochowska, Magdalena. Jerzy Giedroyć. Warszawa: Świat Książki, 2009.

Grudziński, Tadeusz. Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu. Warszawa: Interpress, 1986.

Grudziński, Tadeusz. “Konflikt króla Bolesława Szczodrego z biskupem Stanisławem w polskiej świadomości zbiorowej (zarys problematyki).” Acta Universitatis Nicolai Copernici Historia XVII, no. 117 (1980): 3–26.

Halperin, David M. “How to do the History of Male Homosexuality.” In The Routledge Queer Studies Reader, edited by Donald E. Hall and Annamarie Jagose, with Andrea Babell and Susan Potter, 262–286. New York: Routledge, 2013.

Hutcheson, Gregory S. “Desperately Seeking Sodom: Queerness in the Chronicles of Alvaro de Luna.” In Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, edited by Josiah Blackmore and Gregory S. Hutcheson, 223–249. Durham, NC: Duke University Press, 1999.

Hutcheson, Gregory S. and Josiah Blackmore. “Introduction.” In Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, edited by Josiah Blackmore and Gregory S. Hutcheson, 1–19. Durham, NC: Duke University Press, 1999.

Jordan, Mark D. The Invention of Sodomy in Christian Theology. Chicago: The University of Chicago Press, 1997.

Ioannis Dlugossii Annales Seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber tertius. Liber quartus. Varsavia: PWN, 1970.

Ioannis Dlugossii Annales Seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber Undecimus et Liber Duodecimus 14311444. Varsavia: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Kadłubek, Wincenty. “Historia Polonica.” In Czasy świętego Stanisława biskupa krakowskiego i Bolesława Śmiałego króla polskiego. Studyum historyczne, edited by Stanisław Aleksander Boleścic-Kozłowski. Warszawa: s.n., 1922.

Karpeles, Eric. Almost Nothing: The 20th-Century Art and Life of Józef Czapski. New York: New York Review of Books, 2018.

Kelly, Robert. “Public History: Its Origins, Nature, and Prospects.” The Public Historian 1, no. 1 (Fall 1978): 16–28.

Kersken, Norbert. “God and the Saints in Medieval Polish Historiography.” In The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), edited by Lars Boje Mortensen, 153–194. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2006.

Kochanowski, Jan. De electione, coronatione et fuga Galli. Transcript by Albert Gorzkowski, http://neolatina.bj.uj.edu.pl/neolatina/tscript/show/id/1116.html#11401.

Kochanowski, Jan. Gallo crocitanti. Transcript by Albert Gorzkowski, http://neolatina.bj.uj.edu.pl/neolatina/tscript/show/id/1113.html#11391.

Koczerska, Maria. “Correspondence between Cardinal Zbigniew Oleśnicki, Jan Długosz and John of Capistrano.” In The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456): Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, edited by Paweł Kras and James D. Mixson, 275–292. Warsaw: Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo KUL, 2018.

Kosofsky Sedgwick, Eve. Epistemology of the Closet. Berkeley: University of California Press, 1990.

Kurek, Jan. Eucharystia, biskup i król. Kult św. Stanisława w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

Kuzmová, Stanislava. “Preaching on Martyr-Bishops in the Later Middle Ages: Saint Stanislaus of Kraków and Saint Thomas Beckett.” In Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795, edited by Richard Unger and Jakub Basista, 65–86. Leiden: Brill, 2008.

Labuda, Gerard. Św. Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji. Poznań: Instytut Historii UAM, 2000.

Macdonald, Sharon. Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond. New York: Routledge, 2009.

Momando, Franco. The Preacher’s Demons: Bernardino of Siena and the Social Underworld of Early Renaissance Italy. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

Nastulczyk, Tomasz, Piotr Oczko. Homoseksualność staropolska: Przyczynek do badań. Kraków: Collegium Columbinum, 2012.

Poirier, Guy. L’Homosexualité dans l’imaginarie de la Renaissance. Paris: Clasiques Garnier, 1996.

Quantz, Amanda D. “Focus on the Family: Bernardino da Siena and the Common Good and the Nefarious Other.” In Franciscans and Preaching: Every Miracle from the Beginning of the World Came about through Words, edited by Timothy J. Johnson, 299–326. Leiden: Brill, 2012.

Radziwon, Marek. Iwaszkiewicz: pisarz po katastrofie. Warszawa: W.A.B, 2010.

Rocke, Michael. Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence. New York: Oxford University Press, 1996.

Rożnowska-Sadraei, Agnieszka. Pater Patriae: The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of Polish Kings 1200–1455. Kraków: Unum, 2008.

Ruggiero, Guido. The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice. New York: Oxford University Press, 1985.

Schenk, Wacław. “Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantuaryjskiego w świetle śląskich rękopisów liturgicznych.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4, no. 1 (1957): 73–85.

Schick, İrvin Cemil. The Erotic Margin: Sexuality and Spirituality in Alteritist Discourse. London: Verso, 1999.

Serwański, Maciej. Henryk III Walezy w Polsce. Stosunki polsko-francuskie w latach 1566–1576. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

Skwierczyński, Krzysztof. Mury Sodomy. Piotra Damianiego "Księga Gomory" i walka z sodomią wśród kleru. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica,” 2011.

Suchanow, Klemetyna. Gombrowicz, vols. 1 & 2. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2017.

Tomasik, Krzysztof. Homobiografie: pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.

Tunbridge, John E. and Gregory J. Ashworth. Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester: Wiley, 1996.

“Vita sancti Stanislai Cracoviensis episcopi (Vita maior).” In Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski, vol. IV, 319–438. Lwów: Akademia Umiejętności w Krakowie, 1884.

Walczak, Marek. “The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of Piasts and Jagiellons and Its Artistic Testimony.” Průzkumy Památek XIII (2006): 159–171.

Wyrobisz, Andrzej. “‘Wielki strach’ w Wenecji i we Florencji w XV wieku i jego możliwe przyczyny.” Przegląd Historyczny XCV, no. 4 (2004): 457–465.

Zaremska, Hanna. “John of Capistrano and the 1453 Trial of Wrocław Jews.” In The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456): Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, edited by Paweł Kras and James D. Mixson, 149–168. Warsaw: Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences, Wydawnictwo KUL, 2018.

Zeikowitz, Richard E. Homoeroticism and Chivalry: Discourses of Male Same-Sex Desire in the Fourteenth Century. New York: Palgrave Macmillan, 2003.