Brems Bibliography

List of References

Achten, Dirk. “Hoeveel minder.” De Standaard, 6 April 1990.

Act of 3 April 1990 on the interruption of pregnancy, amending article 348, 350, 351 and 352 of the Criminal Code and abolishing article 353 of the same Code, Belgisch Staatsblad, 5 April 1990.

Alen, André, ed. Treatise on Belgian Constitutional Law. Deventer: Kluwer, 1992.

Alen, André. Handboek van het Belgisch Staatsrecht. Deventer: Kluwer, 1995.

Belgian Chamber of Representatives, Ordinary Session 1990-1991, DOC 1531/1, 1-2.

Belgian Chamber of Representatives, Ordinary Session 1990-1991, DOC 1531/2.

Belgian Chamber of Representatives, Session 1978-1979, 519/4, 29.

Belgian Chamber of Representatives, Session 1987-1988, doc 1020/1.

Belgian Senate, Report of the Plenary Meeting of 14 November 1978, 181-182.

Belgian Senate, Session 1980-1981, Doc. 729/1, 6.

Belgian Senate, Session 1987-1988, Doc. 647/1 and 2.

Belgian Senate, Session 1990-1991, DOC 100-31/2°, 4.

Boël, Delphine. De navelstreng doorknippen. Antwerpen: Wever & Berg / Agora Uitgeverijcentrum, 2008.

Camps, Hugo. “Tegenwind.” De Morgen, 30 March 2017.

Corcos, Christine Alice. “From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture: The Shift to Equal Rights of Succession to Thrones and Titles in the Modern European Constitutional Monarchy.” Michigan State Law Review 4 (2012): 1587.

Cornelis, Bert. “In geweten gegriefd.” 7-8 April 1990.

Cortois, Willy. “Hele gebeuren komt zeer hard aan voor de vrijzinnigen.” 7-8 April 1990.

Danneels, Mario. Laurent, zondaar van Laken. Antwerpen: Van Halewyck, 2012.

De Metsenaere, Machteld. “Boudewijn en de vrouwenproblematiek.” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 5 (1998): 207.

De Morgen. “Koning Albert II geeft toe dat hij biologische vader van Delphine Boël is.” De Morgen, 27 January 2020.

De Tijd. “De koning zal ook een koningin kunnen zijn.” De Tijd, 9 March 1991.

Dimarso survey, reported in Het Laatste Nieuws, 5 April 1990.

Eeckhout, Bart. “Standpunt.” De Morgen, 30 March 2017.

Heirbaut, Dirk. “De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?” In Recht en gender in België, edited by Eva Brems and Liesbet Stevens, 25–53. Brugge: Die Keure, 2011.

Herrup, Cynthia. “The King’s Two Genders.” Journal of British Studies 45, no. 3 (2006): 493–510.

Het Laatste Nieuws. “VTM stopt met ‘Royalty.’” Het Laatste Nieuws, https://www.hln.be/showbizz/tv/vtm-stopt-met-royalty~a6cfd4d4/.

Mabille, Xavier. “Le débat politique d’avril 1990 sur la sanction et la promulgation de la loi.” CRISP/CH, no. 1275 (1990) : 5.

Maddens, Bart, et al. “De houding van de Belgen tegenover de Monarchie.” Centre for Sociological Research, 2014, CeSO/ISPO/2016-5.

Marckx v. Belgium (ECtHR, 13 June 1979).

Panneels, Laurent. “Brief van kardinaal.” De Morgen, 7-8 April 1990.

Pieters, Rudy. “Spaanse koning moet voorbeeld van Boudewijn volgen.” De Morgen, 12 May 2005.

Report of the vote in the Chamber of Representatives, 17 April 1991, 2633 (2 abstentions). Report of the vote in the Senate, 12 June 1991, 2441-2442 (3 abstentions and their motivations).

Reynebeau, Marc. “Een geste is nooit zo simpel als ze er met miljoenen op toekijken.” De Standaard, 27 June 2005.

Samyn, Steven, and Martin Buxant. Koning zonder land. De toekomst van de Belgische monarchie in woelige tijden. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011.

Schreuer, Milan. “Former Belgian King Ordered to Give DNA for Paternity Test.” The New York Times, 5 November 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/05/world/europe/belgium-king-paternity.html.

Senelle, Robert, Miel Clement, and Edgard Van De Velde. Handboek voor de Koning. Tielt: Lannoo, 2004.

Sturtewagen, Bart. “Tijd om het juiste te doen.” De Standaard, 26 October 2016.

Trib. Fam. Bxl. Fr. (12e ch), 28 March 2017, Journal des Tribunaux, 2017, 300.

United Nations. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. United Nations, Treaty Series, vol. 1402, 376.

Van Brabant, Piet. “Baudouin moins neutre.” La Libre Belgique, 9 April 1990.

Van Den Berghe, Jan. God in Laken. Het Belgische koningshuis en het katholicisme. Antwerpen: Manteau, 2009.

van Zoonen, Liesbet. “Koning Willem-Alexandra? Gender trouble in de monarchie.” Tijdschrift voor Genderstudies 2, no. 3 (1999): 33–42.