Kamiya Bibliography

List of References

Primary Sources

Constitution of Japan, 3 November 1947.

Constitution of the Great Empire of Japan, 11 February 1889.

Imperial House Law, 16 January 1947.

Japan’s Reservation to CEDAW. CEDAW/C/JPN/CO/7-8. 10 March 2016.

Jiyuminshuto, Nihonkoku kempo kaisei soan [LDP, The Draft of Amendments to the Constitution of Japan], 27 April 2012.

Koshitsu tenpan ni kansuru yushikisha kaigi hokokusho [The Advisory Council on the Imperial House Law chaired by Yoshikawa, Hiroyuki], 24 November 2005. https://www.kantei.go.jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html http://japan.kantei.go.jp/policy/koshitsu/051124_e.pdf

Koyo kikai kinto ho [Equal Employment Opportunity Law, Law No. 113 of 1972].

Oohara, Yasuo. Advisory Council on Imperial House Law, 31 May 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou1.html

“Seiji ishiki getsurei chosa, NHK Hoso bunka kenkyu sho”, Broadcasting Culture Research Institute, Japan Broadcasting Corporation.

Suzuki, Masayuki. Advisory Council on Imperial House Law, 8 June 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou1.html.

Takamori, Akinori. Advisory Council on Imperial House Law, 8 June 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou2.html.

Tenno no taii to ni kansuru koshitsu tenpin tokurei ho [Special Act to the Imperial House Law concerning matters relevant to the Abdication of the Emperor, Law No. 63], 16 June 2017.

Tokoro, Isao. Advisory Council on Imperial House Law, 8 June 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou3.html.

Yagi, Hidetsugu. Advisory Council on Imperial House Law, 31 May 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html.

Yokota, Koichi. Advisory Council on Imperial House Law, 21 May 2007. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou4.html.


Secondary Sources

Asami, Masao. Fushimi no miya: Moo hitotsu no tennoke. Tokyo: Chikuma shobo, 2020.

“Dankei keishō o `josei sabetsu' to hihan shi, saishū kenkai-an ni kōshitsudenpan kaisei o kankoku Nihon no kōgi de sakujo shitaga…” Sankei News, 9 March 2016, https://www.sankei.com/politics/news/160309/plt1603090006-n1.html.

Imatani, Akira. Buke to tenno: Oken wo meguru sokoku. Tokyo: Iwanamishoten, 1993.

Inoue, Mitsusada. Nihon no rekisi. Volume 1: Shinwa kara rekishi he. Tokyo: Chuokoronsha, 1973.

Jones, Colin P.A. “The LDP Constitution, article by article: a preview of things to come?” The Japan Times, 2 July 2013, https://www.japantimes.co.jp/community/2013/07/02/issues/the-ldp-constitution-a-preview-of-things-to-come/.

Kakei, Toshio. Kodai oken to ritsuryo kokka. Tokyo: Azekurashobo, 2002.

Sykes, Brian. Adam’s Curse: A Future Without Men. New York: Bantam Books, 2003.

Takinami, Sadako. Nihon kodai kyutei shakai no kenkyu. Kyoto: Shibunkaku, 1991.

Takashima, Masato. Fujiwara Fuhito. Tokyo: Yoshikawakobunkan, 1997.

Takemitsu, Makoto. Yamato chotei to tennoke. Tokyo: Heibonsha, 2003.

Tsuchihashi, Yutaka, Jito tenno to Fujiwara Fuhito. Tokyo: Chuokoron sha, 1994.

Toyama, Shigeki. Tenno to Kazoku: Nihon kindai shiso taikei. Tokyo: Iwanami Shoten, 1988.

Wateru, Nakano. “Dankei danshi no kōi keishō o `josei sabetsu' to hihan kōshitsudenpan no minaoshi, Kokuren-i ga tōsho yōkyū.” The Huffington Post. 9 March 2016. https://www.huffingtonpost.jp/2016/03/08/imperial-house-law_n_9413536.html.